Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε, και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο.

Α. Tο GDPR είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η επιχείρησή μας, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 GDPR προστατεύοντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της.

Β. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο, είναι όσα μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο newsletter ή την επικοινωνία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας

Νόμιμο λόγο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η αγορά των υπηρεσιών / προϊόντων, που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε από  εμάς και η από μέρους μας βέλτιστη εξυπηρέτηση

(β) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς λόγους.

(γ) η συγκατάθεση που παρέχετε, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. της επιχείρησής μας.

Γ. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο μας. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή σας στο Newsletter μας.

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα δεδομένα που συλλέγονται από τους ιστότοπούς μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων, για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, SMS, instant messaging ή τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Δ. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο email info@losbarberos.gr, στο τηλέφωνο 2108320188, η στη διεύθυνση Ζαχαρία Παπαντωνίου 19, Αθήνα, ΤΚ 11145

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, κάνοντας click στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ε. Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την επιχείρησή μας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

– Δικαίωμα πρόσβασης (γνώση και επαλήθευση της νομιμότητας της επεξεργασίας μέσω πρόσβαση σας στα δεδομένα που τηρούνται)

– Δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωση / επικαιροποίηση / τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων)

–  Δικαίωμα διαγραφής (όταν υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο / δημόσιο συμφέρον το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση)

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,  (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

– Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

– Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

– Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Η επιχείρησή μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο email info@losbarberos.gr, στο τηλέφωνο 2108320188, η στη διεύθυνση Ζαχαρία Παπαντωνίου 19, Αθήνα, ΤΚ 11145

Leave a Reply